Sanační práce, čištění a renovace kamenných podlah
+420 724 552 337
Čs. armády 1979, Kladno
Assembly House
Vysušování budov

Vysoušení zdiva, stropu a podlahy

Zbavení se vlhkosti ze zdiva při malém a především při krátkodobém zvlhnutí může být snadné. Ovšem pokud se zdi, strop či samotná podlaha potýká se stálou vzlínavou vlhkostí, je k dlouhodobému odstranění vlhkosti zapotřebí použití komplexních sanačních metod. Disponujeme moderními technologiemi, díky kterým jsme schopni dané plochy dokonale zbavit vlhkosti a následně aplikovat vhodné sanační materiály.

Mikrovlnné vysoušení zdiva je mj. vhodné pro dřevostavby a prostory, které jsou extrémně navlhlé. Tato technologie de facto funguje na shodném principu jako mikrovlnná trouba. Mikrovlnné záření rozpohybuje molekuly vody, čímž nabudou energii, kterou následně odevzdávají do okolního prostředí v podobě tepla. Celý tento mechanismus v konečném důsledku vede ke změně kapalného skupenství vody na plynné skupenství – páru, která se následně z postiženého materiálu uvolňuje do okolního ovzduší. Vyzařované mikrovlny mají i další sekundární benefity, a to např. ve formě hubení některých škůdců – parazitů dřeva, hub aj. Mezi další neopomenutelnou výhodu tohoto typu vysušování patří i rychlost a jednoduchost aplikace.

Tepelné sálavé panely je další technologie, resp. metoda k odvlhčování zdiva či stropu. Hlavními výhodami této technologie je možnost lokálního vysušení a fakt, že se jedná o šetrnou aplikaci. Sálavé panely způsobují vytvoření tepelného gradientu, který způsobí pohyb molekul vody ven z povrchu. Samotné zahájení odvlhčování, resp. zahájení odpařování vody po aplikování tepelných sálavých panelů, závisí na typu materiálu a na míře a hloubce zavlhčení. Ovšem nevýhodou této vysoušecí metody je zdlouhavost. Většinou odvlhčování trvá cca 5 dní, což ovlivňuje již zmíněný materiál, jeho tloušťka a míra zavlhčení.

  • Vlhkost nemusí postihnout jen sklep, ale klidně i byt. Rozhodně není zanedbatelným problémem, jelikož způsobuje škody na majetku a může narušit celou statiku objektu. Obraťte se na nás a tyto starosti už nebudete muset řešit.

Kontaktujte nás
  • Assembly House s.r.o.
  • Čs. armády 1979
    272 01 Kladno