Sanační práce, čištění a renovace kamenných podlah
+420 724 552 337
Čs. armády 1979, Kladno
Assembly House
Sanační postupy

Postup profesionální injektáže

Před samotným procesem injektáže je nutné zvolit správné technologie, materiály a postupy. Pokud chcete předejít problémům a nekvalitní práci, kontaktujte nás na tel. čísle: +420 724 552 337 anebo na e-mailu: info@assemblyhouse.cz. Následuje stručný seznam úkonů, které je nutné provést při každé injektáži. Je důležité si uvědomit, že každá sanační práce je jedinečná a vyžaduje si vlastní odborný posudek a také jedinečný konkrétní postup.

 1. Vizuální a palpační prohlídka postižených prostor.
 2. Určení vhodných materiálů a technologií potřebných k injektáži.
 3. Příprava injektolu a dalších injektážních materiálů.
 4. Příprava a provedení vrtů.
 5. Samotná aplikace injektolu (tlakovou či beztlakou metodou).
 6. Závěrečná kontrola funkčnosti.

Postup svislé hydroizolace

Svislá hydroizolace zamezuje prostup vzlínavé vody, resp. vlhkosti ze zeminy do sklepních, popř. jiných spodních prostor budovy. Často je při výstavbě (nejen) rodinných domů, a to i na úkor geologického posudku, opomíjena kvalitní izolace základů, což v praxi de facto způsobí extrémní vzlínavost vlhkosti, plísně a prosakování spodní vody. Svislá hydroizolace, která je nainstalována společně s plošnou izolací podlah, tvoří tzv. systém izolační vany, jenž velmi efektivně izoluje veškeré vzlínající tekutiny a soli. Níže uvádíme obecné konkrétní kroky k vytvoření či k rekonstrukci svislé izolace.

 1. Odborný posudek technika firmy Assembly House.
 2. Návrh možností řešení, resp. návrh použití materiálů a technik k vytvoření funkční svislé hydroizolace objektu.
 3. Příprava objektu na aplikaci hydroizolačních materiálů.
 4. Manuální vložení speciální izolační fólie o velké hustotě a s hydrofobními účinky.
 5. Vytvoření drenáže.
 6. Zacelení a úprava povrchu.
 7. Konečná kontrola funkčnosti svislé hydroizolace.

Postup plošné izolace podlah

Pro správnou funkčnost hydroizolace, respektive izolace budovy proti vodě a vlhkosti, doporučujeme plošnou izolaci podlah provést společně s aplikováním či s rekonstrukcí svislé hydroizolace. Následuje přehled kroků potřebných k vytvoření kvalitní plošné izolace podlahy.

 1. Vytvoření odborného posudku technikem Assembly House.
 2. Návrh a následný výběr konkrétních materiálů a profesionálních technik plošné izolace podlah.
 3. Položení ochranných prostředků mezi stávající materiál a přikládanou izolaci.
 4. Aplikace a ukotvení speciální izolační fólie.
 5. Dokončení izolace, zaizolování nýtů a zajištění překrývajících se částí speciální izolační fólie.
 6. Sváření překrývajících se částí izolační fólie.
 7. Korektní napojení plošné izolace podlah na svislou hydroizolaci (v případě izolační vany).
 8. Závěrečná kontrola obecné funkčnosti aplikovaného izolačního systému.

 


Assembly House nabízí
 • Sanační práce
 • Renovace kamenných schodů
 • Renovace dřevěných podlach
 • Renovace oken a dveří
Kontaktujte nás
 • Assembly House s.r.o.
 • Čs. armády 1979
  272 01 Kladno