Sanační práce, čištění a renovace kamenných podlah
+420 724 552 337
Čs. armády 1979, Kladno
Assembly House
Metody sanace

Základní metody sanačních prací

Existuje mnoho příčin a různorodých důsledků ztráty hydroizolace staveb, přičemž je vždy rozhodující zvolení správné technologie, která povede k co nejšetrnější a nejkvalitnější nápravě. V zásadě se sanační práce dělí na dvě kategorie. Při první z nich, tzv. destruktivní metodě, se přistupuje i k částečné demolici postižené plochy. Tomuto postupu se snažíme vyhnout, ovšem v extrémních případech není jiné cesty. My, firma Assembly House, zajistíme veškeré práce spojené se sanačními pracemi a doporučíme vám ty nejvhodnější a nejmodernější technologie. Druhou primární kategorií sanace je tzv. nedestruktivní metoda, která je v praxi častější a méně finančně náročnějším způsobem řešení hydroizolace. Pří této metodě není nutné narušení stávajících obytných prostor a následná přestavba.

Sanace vlhkosti

Sanace vlhkosti je doplňující metoda sanačních prací, která se využívá dle konkrétních potřeb. Používáme materiály a technologie, které zajistí odvod vlhkosti, a to při dodržení veškerých stavebních zásad. Primárně je nutné zamezit tvoření další vlhkosti, což je spojeno s odstraněním příčin, respektive s odstraněním původu zavlhání.

Sanace betonu a železobetonu

Sanační práce železobetonu a betonu mj. zahrnují i penetraci a další úpravné postupy, které jsou spojeny s opravou narušeného či opotřebeného povrchu. V tomto konkrétním případě používáme 3 typy postupů a několikero typů speciálních přípravků, které nelze předem určit, doporučíme je až po vizuální kontrole. Při stanovení vhodných technologií a materiálů k rekonstrukci, respektive k sanačním pracím, hraje zásadní roli stáří betonu či železobetonu, míra opotřebení, množství vlhkosti, velikost a počet prasklin, tloušťka stavebního materiálu aj. První postup (je-li zapotřebí) zahrnuje vylepšení vrstev podkladu, na který budou aplikovány další potřebné vrstvy. V praxi jde především o zabezpečení a zlepšení adhezivních vlastností podkladu, což je nezbytné k udržení kvalitní hydroizolace. Dalším postupem je rekonstrukce krycí vrstvy u betonářské výztuže, což de facto zahrnuje velmi konkrétní a drobné úpravy. Třetí typ postupu je nutné provést při každé sanační práci, neboť zahrnuje dorovnání předešlých provedených procesů a celkovou sanaci povrchu. Zde využíváme technologie, které slouží k sekundární ochraně vůči vodě, a materiály, které zajistí konečnou celistvost postiženého povrchu.

Podřezávka aneb podřezávání domu

Metody sanace

Této metodě se snažíme vyhnout, ovšem pokud není jiná volba, jsme schopni ji korektně vyplnit. Jedná se o destruktivní sanační metodu, která spočívá v přímém narušení stavebního materiálu do potřebné hloubky. V praxi se do zdiva „nařeže” spára, kterou následně vyplníme izolačním materiálem, jenž zamezí dalšímu šíření vlhkosti. Jako izolační materiál používáme dle potřeby polyethylenové fólie (PE) anebo sklolaminátové desky. Po aplikování izolace následuje zaklínování, resp. fixace zdiva. Nikdy se nesmí narušit více než 1 m zdiva, proto je nutné výše zmíněný postup opakovat. Celý proces podřezávky zdi zakončujeme nánosem omítky a chemickou injektáží.

Mikropiloty

Mikropiloty lze použít jako prevenci anebo přímo jako sanační metodu. Správné použití mikropilotového systému je velmi obtížné a pracné, ale v některých případech nutné. My vám nabízíme profesionální aplikaci tohoto systému, který využíváme především v případech tzv. sedání budov. Sedání budov je obvykle způsobeno špatným geologickým posudkem před výstavbou, resp. neznalostí geologického podlaží. Za sedáním budovy mohou být i chyby ve výstavbě objektu, a to nejen jeho základů. Následuje stručný postup v bodech aplikace mikropilotů v praxi s firmou Assembly House.

 1. Určení příčin.
 2. Odstranění příčin (pokud je to možné).
 3. Návrh či návrhy odstranění problémů.
 4. Zamezení opakovaní problémů.
 5. Samotné odstranění chyb a defektů za pomoci mikropilotového systému.
 6. Kontrola účinnosti.

Spínání kabelů

Cílem spínání kabelů je vytvoření trvalého dodatečného a především účinného statického prvku. Proces spínání kabelů aplikujeme do betonových či zděných konstrukcí. Pro vytvoření účinného statického prvku je nutné správné nastavení a aplikování tzv. předpínacího kabelu. Nově vzniklý kabelobeton či kabelozdivo umožňuje díky kotvení přenos předpínací síly z výztuže předpínacího kabelu do celé konstrukce.

Injektáž – chemická hydroizolační clona

Aplikace hydroizolační clony je moderní nedestruktivní sanační metoda injektáže, kterou lze ve většině případech použít namísto podřezávky domu (destruktivní metody). Injektážní sanační metoda ochrání prostup daným materiálem nejen vůči vodě, ale také zamezí průchod vzlínajícím solím a dalším nechtěným látkám. V zásadě existují dva typy injektáží, a to technologie tlakových (injektážních čerpadel) a beztlakových injektáží. Zvolení injektážní technologie závisí od typu materiálu, např. pro zdivo s průběžnou spárou lze použít i beztlakové injektáže. Jako hlavní injektážní materiál – tzv. injektol, volíme dle konkrétní potřeby následující: silikonové mikroemulze, silikonové krémy, jednosložkové a vícesložkové polyuretanové pryskyřice anebo akrylátové gely. Profesionální technici z Assembly House vždy zvolí dle vizuální prohlídky postižených prostor korektní injektážní metodu, která co nejméně naruší stávající stavební materiál a zároveň zaručí kvalitní, kompletní a dlouhotrvající izolaci.


Assembly House nabízí
 • Sanační práce
 • Renovace kamenných schodů
 • Renovace dřevěných podlach
 • Renovace oken a dveří
Kontaktujte nás
 • Assembly House s.r.o.
 • Čs. armády 1979
  272 01 Kladno